Sekretesspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till oss i samband med att du beställer en taxi. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi upprätthåller en hög nivå på vår datasäkerhet.

Vilka personuppgifter som samlas in beror delvis på hur du bokade din bil. Om du beställer genom ett konto i mobilapplikation eller hemsida så kan vi samla information om IP-adress, GPS-position, samtalslogg och/eller sms-data mellan dig och taxibilen eller beställningscentralen, användarmönster (klick, besökta hemsidor, cookies eller liknande), telefoninställningar, APP användning, information om applikation kraschar (buggar) eller annan systemaktivitet, val av hård-, mjukvara och webbläsare, språkinställningar.

Om du inte vill att vi registrerar din persondata så rekommenderar vi dig att boka genom att ringa till vår beställningscentral från dolt nummer.

Vi använder de insamlade personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Vi kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter eller anpassa vår kommunikation till dig samt för utskick av information, erbjudanden och nyhetsbrev från oss eller för att ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringssammanhang.

Vår användning av dina personuppgifter kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till eller samköras med andra register hos våra samarbetspartners och leverantörer. Vi kan även behöva dela dina personuppgifter med bolag inom vår företagsgrupp för att ge dig bästa tänkbara service, detta innebär till exempel att vi kan dela dina uppgifter med våra beställningscentraler inom koncernen och våra teknikbolag som hanterar driften av våra mobilapplikationer och hemsidor. Vi kommer även behöva dela med oss av personuppgifterna med våra taxibilar, vilka samtliga är underleverantörer till oss.

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras. Du har även rätt att bli bortraderad från våra system på begäran. För det fall du önskar ta del av de uppgifter som finns registrerade på dig eller önskar bli bortraderad så ombes du kontakta oss på kontaktuppgifterna som finns tillgängliga i mobilapplikationen, på vår hemsida eller i taxibilarna.

Boka Taxi Ring oss