Om Oss

Om Taxibil i Östergötland AB

Taxibil i Östergötland AB är ett privat aktiebolag. Bolaget bildades 1997 genom en sammanslagning av Taxi Norrköping AB och TaxiBiL AB, Linköping.

Idag har vi 290 fordon som trafikerar hela Östergötland. Under 2018 utförde vi ca 1.300.000 transporter. Bolaget har ca 70 st transportörer som är anslutna till beställningscentralen, dessa 70 äger mellan 1-15 bilar vardera.

Verksamhet

​Bolaget driver beställningscentralverksamhet och transportledning på lokal och regional nivå. Därutöver erbjuder vi växeltjänster och administration.

Taxibil i Östergötland har en väl utvecklad transportlogistik och kan idag trafikleda fordon över hela landet. Verksamheten drivs dygnet runt, året runt.

Personal

Företaget har idag ca 30 anställda. ​Vår styrelse består av fem personer och VD är Emir Sobo. Vår ledningsgrupp består av VD, Marknadsansvarig, Trafikansvarig, BC Chef och IT ansvarig.

Taxibil i Östergötland AB får priset Årets Nybyggare 2017

​Taxibil i Östergötland där allt började med en enda taxibil och som nu har växt till 270 bilar.
– Vi fortsätter att växa och varje år anställer vi fler personer, säger Zlatan Sobo.
Han är delägare i Taxibil Östergötland tillsammans med Emir Sobo och Suad Bajagilovic. Bolaget har 550 anställda i Östergötland.

Priset delas ut till företagare med invandrarbakgrund som lyckats överbrygga hinder och starta och utveckla ett företag. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och förebilder, och bryta stereotypa bilder som kan finnas.

Boka Taxi Ring oss