Historik

Historik

Taxibil har anor ända sedan början av 1900-talet. Beställningscentralerna i Linköping och Norrköping sammanfördes 1997 och bildade då Taxibil i Östergötland AB, som nu är det största taxiföretaget i Östergötland.

I maj 1899 bildades droskkuskarna fackförening.  På ett möte den 14 juli samma år diskuterades en ny uppfinning som visats på Stockholmsutställningen 1897: Automobilen. Detta år blev också taxametern obligatorisk, en mekanisk apparat för bestämmande av körningens kostnad. Det var ingen ny uppfinning.

Redan under romartiden fanns det hyrvagnar med en hålförsedd skiva kopplad till ett av hjulen. Via en tratt passerade kulor genom hålet i skivan, en för varje varv. Sedan var det lätt att räkna ut körningens pris.

Taxibil gammla bilarI början av seklet fick Magistratet i Linköping in ansökningar från droskägare att få tillstånd att bedriva droskverksamhet. I ansökan kunde det stå så här:

”Härmed får vi vördsamt anhålla om tillstånd att få uthyra en av oss tillhörig automobil med igenkännestmärket E 163 för färder inom Linköpings stad och närmaste trakten deromkring.”

A Jakobsson med sin droskverksamhet AB Linköpings Expressbyrå fick sitt begärda tillstånd med den reservationen att:

”automobilen ej finge föras af annan än den som dertill erhållit Magistratens tillstånd. Samt att automobilen ej finge uppställas för uthyrning å gata, torg eller annan allmän plats, allt vid äfventyr att tillståndet indroges.”

Taxi Sigillet historiaIvan Axelsson ansökte för Linköpings Droskbilar om tillstånd att byta ut sina hästdroskor till 5 st automobiler af mindre typ i allmän trafik i staden.

En av bilarna var en Ford och tilldelades igenkänningsmärket E 928. I bolaget ingick, förutom Ivan Axelsson 11 personer till, dessa bildade 1924 ett s.k. enkelt bolag. Kapitalet som sattes in var 6 000:- per person. Lösen för ansökan kostade tre kronor och stämpeln en krona, summa fyra kronor.  Sigillet som pryder ansökan bekräftar summan, en krona.

Aktuell taxa 1957

Gammal taxameter historiaTaxa f: per mil 4:60. 1 krona 30 öre för en väglängd intill 218 meter och därutöver 10 öre för varje påbörjad väglängd av 218 meter. Avgift för väntning: före färd 1 krona 30 öre intill 1 minut 2 sekunder och därefter 10 öre för varje påbörjad tid av 1 minut 2 sekunder samt under färd 10 öre för varje påbörjad tid av 1 minut 2 sekunder.

Namnbyte

Linköpings Droskägareförening antar nya stadgar och byter namn till Linköpings Taxi (ekonomisk förening).

Detta beviljas av länsstyrelsen den 6 juli 1962.

Taxi 80

Växel historia taxibil

​1983 lanserades ett nytt elektroniskt underverk, trafikledningssystemet Taxi-80.

Det innebär främst att bilarna bokas av datorer.Det tar bara några sekunder från det växeln svarat tills dess en bil är på väg.

 

Avregleringen

Taxibils växel historia och info

Tiden före 1990 var allt inom taxinäringen reglerat in i minsta detalj. Bilarnas färg och storlek, uniformernas färg, jackans vx.jpgknappar och byxbenens tillåtna vidd, bestämdes av olika myndigheter.

Vid avregleringen 1 juli 1990 togs i princip alla gamla regler bort. Kraven på bilars storlek, förares kunskaper, priser, körplikt, var inte viktiga(?), utan allt i den vägen var onödig kompetens.

I och med avregleringen tilläts vem som helst att starta taxibolag. Resultatet blev en brokig skara taxibilar med olika priser, varierande service och skiftande kvalitet.

Boka Taxi Ring oss