taxi-gron.png

taxi-skylt.png  

Åkarwebb

Taxibil i Östergötland AB får priset Årets Nybyggare 2017

Taxibil i Östergötland där allt började med en enda taxibil och som nu har växt till 270 bilar.
– Vi fortsätter att växa och varje år anställer vi fler personer, säger Zlatan Sobo.

Han är delägare i Taxibil Östergötland tillsammans med Emir Sobo och Suad Bajagilovic. Bolaget har 550 anställda i Östergötland.

Priset delas ut till företagare med invandrarbakgrund som lyckats överbrygga hinder och starta och utveckla ett företag. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och förebilder, och bryta stereotypa bilder som kan finnas.

Om företaget

Taxibil i Östergötland AB är ett privat aktiebolag.

Bolaget bildades 1997 genom en sammanslagning av Taxi Norrköping AB och TaxiBiL AB, Linköping.

Idag har vi 290 fordon som trafikerar hela Östergötland.

2018 utförde vi ca 1300 000 transporter.

 

Bolaget har ca 70 st transportörer anslutna till beställningscentralen, dessa 70 äger mellan 1-15 bilar vardera.

 

Verksamhet

ISO-9001-och-14001.gif

Sedan 2012-04-26 är vi som enda taxiföretag i Östergötland certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Det innebär:

ISO 14001:

är ett kvitto på att vi är miljömedvetna och tar hänsyn till att minska belastningen på miljön. Vi arbetar aktivt varje dag genom att introducera nya arbetssätt och rutiner som ska främja vårt pågående miljöarbete.

ISO 9001:

innebär att vi på ett strukturerat sätt arbetar för att erbjuda kvalitativa resor till våra resenärer och genom certifieringen så har vi klara rutiner och mål huruvida vi ska bli ännu bättre.

Bolaget driver beställningscentralverksamhet och transportledning på lokal och regional nivå.

Därutöver erbjuder vi växeltjänster och administration.

Företaget har en väl utvecklad transportlogistik och kan idag trafikleda fordon över hela landet.

Verksamheten drivs dygnet runt, året runt.

vaxelsamtal.png

Personal

Företaget har idag ca 30 anställda.

Vår styrelse består av fem personer och VD är Emir Sobo.

Vår ledningsgrupp består av VD, Marknadsansvarig, Trafikansvarig, BC Chef, IT ansvarig.

Linköping 013 - 14 60 00   Norrköping 011 - 100 100   Motala 0141 - 55 555   Vadstena 0143 - 100 30

013 - 10 10 00  

Postadress

Taxibil i Östergötland AB

Box 1407

600 44 Norrköping

Besöksadress

Kiselgatan 13

602 23 Norrköping